Společenství

sdhasjkd xc fisdsdl hsd lsdif shdgjklsd

 

 

Moravany

Želešice

Nebovidy

24.12.2017

neděle

9:00                    4. neděle adventní

23:00

vánoční vigilie, půlnoční

10:30

4. neděle adventní 17:00

vánoční vigilie

 

není mše

25.12. pondělí

9:00

10:30

14:30

 26.12. úterý

9:00

10:30

14:30

 31.12. neděle

Svátek Svaté Rodiny

9:00

s obnovou

manž. slibů

20:00-21:00 adorace, poděkování za starý rok

10:30

s obnovou

manž. slibů

+ poděkování za starý rok

14:30

s obnovou

manž. slibů

+ poděkování za starý rok

1.1.2018 pondělí

9:00

10:30

14:30

6.1. sobota

Slav. Zjevení Páně

(Tří králů)

Tříkrálová sbírka

mše 18:30

+ tichá adorace NS

9:30 požehnání koledníkům

mše 8:00

první So, adorace 

9:00 požehnání koledníkům

 

není mše

7.1. neděle

Svátek Křtu Páně,

končí vánoční doba

9:00

10:30

14:30