Římskokatolická farnost Želešice

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

26. neděle v mezidobí – 25.9.2022, Želešice

- Dnes 25.9. prožíváme 26. neděli v mezidobí. 

- V úterý 27.9. bude památka sv. Vincence z Paula, kněze

- Ve středu 28.9. slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa a patrona moravanské farnosti. 

- Ve čtvrtek 29.9. nás čeká svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

- V pátek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

- V sobotu 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. 

- Ve středu 28.9. na slavnost sv. Václava bude v Moravanech sloužena poutní mše sv. v 10 hodin. Jste srdečně zváni do Moravan. 

- Ve čtvrtek 29.9. místo mše sv. se bude konat Bohoslužba Slova v 18:00. 

- Máme k dispozici další č. farního zpravodaje. Najdete v něm informace o některých farních akcích, o opravách, kolonku o svatých, typ na knížku, kterou stoji za to přečíst, soutěžní seriál pro děti či slovo papeže Františka. Velmi děkuji všem, co psali tyto příspěvky! 

Soutěží seriál pro děti si děti mohou vyzvednout na papíře zvlášť (je na stolku uprostřed kostela) a když dobře splní úkol, mohou to potom přinést na mši sv. v kteroukoliv neděli a obdrží nějakou odměnu.      

- Farnosti Ořechov zvou na duchovní obnovu v Duchu Svatém dle Sieverse. Obnova bude probíhat vždy v neděli od 17:00 do 19:00 od 9.10. do 4.12. Přihlásit se můžete na stránkách www.farnostorechov.cz. Podrobnosti najdete na plakátku.

Kontakt:

 P. Mariusz J. Sierpniak, bytem na faře v Moravanech, Vnitřní 13, tel.: 604 345 370.

Ostatní ohlášky