Kontakt

Farář: P. Mariusz Józef Sierpniak, sídlí v Moravanech: Vnitřní 13, 664 48 Moravany  

Adresa farnosti: 
Římskokatolická farnost Želešice
Farní 138, 664 43 Želešice
Tel.: 604 345 370
e-mail: zelesice@dieceze.cz

IČO: 65264070 
Bankovní účet farnosti Želešice:  4926559359/0800  Česká spořitelna

Farní zpravodaj 
E-mail do redakce farního zpravodaje:  farni.zpravodaj@email.cz